Publikacja pierwszego w Polsce i Europie Wschodniej, raportu pozafinansowego spółki z branży turystyczno-hotelowej

Największa sieć hoteli w Europie Wschodniej, Grupa Orbis, 4 lipca 2017 r. jako pierwsza firma z branży turystycznej zaprezentowała raport społecznej odpowiedzialności za rok 2016. Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym, działa na rzecz racjonalnego gospodarowania żywnością i angażuje gości w zrównoważony rozwój. Oszczędza zasoby wody i obniża zużycie energii oraz bierze udział w programie zalesiania i rozwoju polskich tradycyjnych sadów owocowych. Raport pozwala ocenić aktywność Grupy w innych niż finansowe obszarach działalności. Został przygotowany według najnowszych międzynarodowych standardów, które staną się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018. Tym samym Orbis wyprzedza oczekiwania rynku.

Odpowiedzialne zarządzanie spółką rozumiemy jako filozofię działania i politykę zarządzania. Każda decyzja z zakresu odpowiedzialnego biznesu jest podyktowana tym, czego oczekują od nas nasi goście, rynek i pracownicy. Zrównoważony rozwój, to także dobrze pojęta gospodarność przynosząca oczekiwane przez inwestorów oszczędności kosztów, a co za tym idzie wzrost wartości spółki.”podsumował Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem

Odpowiedzialne hotelarstwo, to odważne stawianie czoła negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak komercyjne, w tym przede wszystkim seksualne, wykorzystywanie dzieci w turystyce. Ochrona najmłodszych stanowi jedno

z zobowiązań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już w październiku 2012 roku, Grupa Hotelowa Orbis, jako pierwsza sieć hotelowa w Polsce, podpisała Kodeks Postępowania “The Code of Conduct”, mający na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań zapobiegających tej formie krzywdzenia małoletnich. Program ochrony dzieci został następnie wdrożony w pozostałych krajach regionu. W ramach programu przeszkolono  już tysiąc pracowników hoteli w Polsce i Europie Wschodniej, w tym również 100 osób reprezentujących partnerów Orbisu: firmy ochroniarskie i korporacje taksówkowe.

W Polsce dokument został przyjęty wyłącznie przez Grupę Hotelową Orbis, która jako jedyna wypełnia wszystkie jego kryteria.

Orbis zobowiązał się do oferowania zdrowych i zbilansowanych posiłków, jednocześnie deklarując redukcję odpadów żywnościowych o 30 proc. Efekty wdrożonej polityki już widać. Pierwszym z działań podjętych w ramach profilaktyki zdrowotnej, jest rezygnacja z serwowania mięsa z hodowli, w których zwierzętom podawane są hormony. Kolejnym krokiem, jest podpisanie z organizacją Humane Society International zobowiązania, że do roku 2020 wszystkie jajka podawane w hotelach Orbis, zarówno w całości, jak i w postaci płynnej, będą pochodziły od kur z wolnego wybiegu.

Jednym z przedstawionych w raporcie priorytetów spółki, jest takie zarządzanie procesem zakupu, przetwarzania i przygotowywania żywności, by jak najmniejsza jej ilość była wyrzucana do kosza. Już dziś 100 proc. rekomendowanych dostawców spełnia wymagania programu Planet 21.

Pracownik w centrum

Charakter każdej organizacji tworzą jej pracownicy. Wystrój hotelu, komfort wyposażenia są ważne, jednak jego atmosferę tworzą pracujący w nim ludzie. Dbałość o poszanowanie praw pracowników, ochrona zdrowia i dostęp do wiedzy, to podstawowe wartości Grupy w relacjach z pracownikami. Dlatego, aż 84 proc. pracowników Orbisu jest zatrudnionych na umowy o pracę. Dodatkowo, każdego roku prowadzone są badania satysfakcji i zaangażowania pracowników Grupy Orbis, których wyniki wyznaczają kierunki dalszych prac w tym obszarze. Sztandarowym projektem firmy jest także „Polityka różnorodności Orbis”, która jest zobowiązaniem spółki do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, do zarządzania różnorodnością grup pokoleniowych i kulturowych, do inspirowania i wspierania kobiet w rozwijaniu ich karier zawodowych, czy też po prostu do dbania o to, by każdy pracownik czuł się komfortowo w swoim miejscu pracy i by miał odpowiednie wsparcie przełożonego w realizowaniu swoich pasji i ambicji.

Orbis dla środowiska naturalnego

Polityka środowiskowa Grupy opiera się na monitorowaniu obszarów, na które hotele mają największy wpływ na etapie ich budowy oraz eksploatacji. Jednym z priorytetów, jest zapewnienie niskoemisyjności nowobudowanych hoteli oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez zielone certyfikacje takie jak na przykład certyfikacja BREEAM.

Kolejnym elementem programu „Planet 21”, jest ochrona zasobów wodnych np. poprzez wybór środków do czyszczenia zawierających mniej szkodliwych substancji chemicznych i ograniczanie ich zużycia.

Zaangażowanie gości w zrównoważony rozwój

Odpowiedzialny biznes w wydaniu Grupy Orbis, to także edukacja gości i zachęcanie ich do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności. Jednym z elementów programu, jest zachęcanie klientów do kilkukrotnego użycia ręczników. Pozwala to ograniczyć zużycie wody, zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków i zużywanych do prania detergentów. To spore oszczędności środowiskowe i finansowe. Połowę zaoszczędzonych w ten sposób środków, Orbis przeznacza na zalesianie i sadzenie nowych drzew. Pierwszym widocznym efektem działań jest program „Kosztela”, w ramach którego posadzono 6 500 drzew owocowych tradycyjnych polskich odmian.

Orbis wyprzedza oczekiwania rynku

W dzisiejszym świecie o rozwoju firmy świadczą nie tylko działania biznesowe, ale również jej pozafinansowy wpływ na otoczenie. Orbis ma tego świadomość, dlatego już w 2011 roku opracował i wdrożył program Planet 21, będący strategią zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Program zakończył się sukcesem, dlatego zadecydowaliśmy o jego wznowieniu. Jesteśmy jedyną w Polsce grupą hotelową, która w tak kompleksowy, ale i odważny sposób wykazuje, że odpowiedzialny biznes to dużo więcej niż działania filantropijne, czy zbiór zasad etycznych. To integralny element filozofii działania każdego hotelu, już na etapie jego projektowania i budowy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To dzięki odpowiedzialnym decyzjom, Orbis zbudował i nadal buduje swoją reputację: zarówno wśród klientów i partnerów biznesowych jak i wśród pracowników”komentuje Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Bieżący raport został przygotowany według najnowszych, międzynarodowych standardów raportowania GRI G4, które staną się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018. Tym samym, Orbis wyprzedza oczekiwania rynku, umożliwiając kompleksową ocenę prowadzonych działań biznesowych i wartości jakimi kieruje się Grupa – kształtując trendy i wyznaczając kierunek dla całej branży w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dokument prezentuje cele, jakie Orbis stawia sobie w obszarze społecznej odpowiedzialności w ramach nowo przyjętego programu „Planet 21” na lata 2016-2020.

(Informacja prasowa)

Comments

comments