6 tysięcy punktów Rewards o wartości 120 EUR do zdobycia! Ruszyła kolejna promocja w ALL – Accor Live Limitless!

Właśnie ruszyła kolejna promocja w ALL – Accor Live Limitless. Do zdobycia jest 6 tysięcy punktów za pobyty, które składać się będą z minimum dwóch noclegów. Można już zarejestrować się do promocji oraz rezerwować noclegi (do 6 marca). Pobyty należy odbyć między 14 lutego a 7 czerwca 2020 r. Uzyskane 6 tysięcy punktów Rewards można potem wykorzystać na noclegi. Wartość bonusowych punktów to aż 120 EUR (ok 510 PLN). Przed rezerwacją noclegów należy zarejestrować się do promocji (link na stronie głównej Accor).

Im częściej korzystasz z hoteli AccorHotels, tym więcej zyskujesz punktów Rewards:

– 1 pobyt na co najmniej 2 noce = 500 punktów Rewards

– 2 pobyty na co najmniej 2 noce = 2500 pkt, czyli łącznie 3 000 punktów Rewards

– 3 pobyty na co najmniej 2 noce = 3000 pkt, czyli łącznie 6 000 punktów Rewards

>>> Zarejestruj się do promocji – link na stronie głównej Accor

 

Ogólne warunki

1. Ogólne warunki użytkowania programu ALL – Accor Live Limitless mają zastosowanie do tej oferty. By z niej skorzystać, trzeba być uczestnikiem programu ALL – Accor Live Limitless.
2. By uzyskać korzyści płynące z tej oferty, uczestnicy programu lojalnościowego ALL muszą się do niej zapisać (od 4 lutego 2020 r., od godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego do 6 marca 2020 r.) przed przyjazdem do hotelu. W tym celu należy wcisnąć przycisk logowania i postępować zgodnie z instrukcjami. Wyłącznie rezerwacje wykonane po prawidłowej rejestracji po naciśnięciu przycisku logowania spełniają warunki oferty bonusowej.
3. Oferta ta upoważnia uczestników programu ALL – Accor Live Limitless, niezależnie od posiadanego przez nich statusu, do zdobycia maksymalnie 6000 punktów Rewards. Uzyskuje się 500 punktów Rewards za pierwszy pobyt, 2500 punktów Rewards za drugi pobyt i 3000 punktów Rewards za trzeci pobyt, jeśli pobyt(y) odbył(y) się w jakimkolwiek hotelu biorącym udział w programie lojalnościowym ALL – Accor Live Limitless.
Dodatkowe punkty Rewards są oferowane w uzupełnieniu do punktów Rewards i punktów Status zdobywanych przez uczestnika programu za każdy pobyt kwalifikowany zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków użytkowania programu ALL – Accor Live Limitless.
Ta oferta może być wykorzystana tylko jeden raz przez jednego uczestnika podczas jej trwania. Pierwszy pobyt zarezerwowany i odbyty po rejestracji do oferty spełnia warunki naliczenia punktów Rewards, jak wskazano w regulaminie oferty.
4. Oferta jest ważna w przypadku pobytu uczestnika programu w jednym z hoteli uczestniczących w programie od 14 lutego 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. Pobyt ten musi być zarezerwowany od 4 lutego 2020 r., od godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego do 6 marca 2020 r.
5. Pobyt musi trwać co najmniej 2 noce.
6. Jakiekolwiek pobyty następujące bezpośrednio po sobie (zameldowanie i wymeldowanie w tym samym dniu) w tym samym hotelu będą uważane za pojedynczy pobyt. Ten pojedynczy pobyt będzie uprawniał do udziału w ofercie tylko jeden raz.
7. W ramach niniejszej oferty za pobyt może być uważana tylko pojedyncza (1) rezerwacja jednego lub więcej pokoi dokonana przez uczestnika programu ALL. Inaczej mówiąc, rezerwacje obejmujące więcej niż jeden (1) pokój będą uważane za pojedynczy (1) pobyt. Wcześniejsze wymeldowanie jest brane pod uwagę przy naliczaniu punktów Rewards i punktów Status.
Innymi słowy, uczestnik programu ALL – Accor Live Limitless otrzyma kwalifikowalne punkty i noclegi za pokój, który zwolni pierwszy.
8. Aby kwalifikować się do udziału w ofercie, pobyt musi zostać zarezerwowany bezpośrednio przez Accor (za pośrednictwem oficjalnych stron internetowych Accor, aplikacji mobilnych Accor ALL, central telefonicznych ALL lub bezpośrednio w hotelu) lub za pośrednictwem tradycyjnego biura podróży, którego system rezerwacyjny nawiązuje automatyczne połączenie z centralą rezerwacyjną Accor. Pobyty zarezerwowane za pośrednictwem jakiegokolwiek odsprzedawcy, organizatora podróży lub zewnętrzne biura podróży online (na przykład expedia.com, booking.com itp.) nie kwalifikują się do udziału w ofercie.
9. W chwili rezerwacji uczestnicy muszą podać numer karty programu lojalnościowego ALL – Accor Live Limitless i okazać kartę uczestnika programu w recepcji hotelowej w chwili zameldowania.
10. Punkty Rewards zostaną naliczone na koncie uczestnika w ciągu 10 dni od jego wymeldowania.
11. Oferta nie może być łączona z innymi aktualnie trwającymi ofertami promocyjnymi ani korzyściami. Nie mogą z niej korzystać grupy.
Jeśli pobyt spełnia warunki wielu ofert, tylko punkty Rewards powiązane z najbardziej atrakcyjną ofertą (czyli z ofertą uprawniającą do uzyskania najwyższej liczby punktów Rewards) zostaną naliczone na koncie uczestnika.
12. Pobyt zapłacony częściowo lub w całości punktami Rewards ALL – Accor Live Limitless nie spełnia warunków kwalifikujących do skorzystania z tej oferty.
13. Oferta obowiązuje pod warunkiem dostępności miejsc. Zastosowanie mają ogólne warunki dotyczące zastrzeżonych stawek ogólnych obowiązujących w poszczególnych hotelach.
14. Podczas każdego kontaktu z centralą rezerwacyjną lub działem obsługi klienta firmy Accor w związku z tą ofertą należy podać numer referencyjny 011590

>>> Zarejestruj się do promocji – link na stronie głównej Accor

(Paweł Jakubowski)

Comments

comments