IHG Hotels & Resorts ogłasza listę ambitnych zobowiązań, które zmienią życie ludzi, lokalnych społeczności oraz całej planety

IHG Hotels & Resorts, jedna z wiodących firm hotelarskich na świecie, zainicjowała dziś program „Podróż w przyszłość,” przedstawiający nowe ambitne zobowiązania, które w ciągu następnej dekady mają pozytywnie wpłynąć na życie ludzi, lokalnych społeczności oraz całej planety. 

Kierując się misją IHG, jaką jest zapewnienie „Prawdziwej gościnności dla wspólnego dobra”, zobowiązujemy się współpracować z naszymi gośćmi, pracownikami oraz partnerami, aby pomóc ukształtować    przyszłość odpowiedzialnego podróżowania. Chcemy to osiągnąć poprzez wspieranie    naszych partnerów    oraz wywieranie pozytywnego wpływu na lokalne społeczności    ,  jednocześnie chroniąc piękno i różnorodność naszej planety       dla dobra przyszłych pokoleń.


Podejmujemy działania, które są nie tylko konieczne, ale przede wszystkim właściwe

W opublikowanym dzisiaj liście otwartym , prezes firmy IHG, Keith Barr , powiedział, że reakcja świata na pandemię Covid-19 pokazała, jak wiele można osiągnąć, kiedy różne organizacje współpracują razem, dzieląc się wiedzą, i zasobami oraz działają dla dobra wszystkich.

Barr powiedział: „Podróż w przyszłość” jest wyrazem większego zaangażowania IHG w działania, które są nie tylko konieczne, ale przede wszystkim właściwe. Chcemy, aby wszyscy partnerzy IHG widzeli, że jesteśmy na drodze do odniesienia sukcesu w każdym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy zdeterminowani, aby przyczynić się do pozytywnych zmian społecznych i ekonomicznych, stanąć w obronie kluczowych kwestii, takich jak kultura różnorodnośi i partycypacji, prawa człowieka oraz promowanie bardziej odpowiedzialnych wyborów środowiskowych.

„Uważam, że sposób, w jaki rozwijamy się jako firma oraz nasze coraz większe zaangażowanie w inicjatywy dla wspólnego dobra są nierozerwalnie związane. Dlatego wspieramy naszych pracowników i współpracujemy z właścicielami hoteli oraz całą branżą turystyczną, aby ukształtować przyszłość odpowiedzialnego podróżowania. Nigdy wcześniej nie było to takie ważne, jak jest to teraz.

Zaangażowanie i współpraca z całym światem

Każdy z celów i zobowiązań w programie firmy IHG „Podróż w przyszłość” wynika ze zrozumienia najważniejszych potrzeb naszych współpracowników, gości i właścicieli hoteli oraz inwestorów w zakresie odpowiedzialnego działania firmy i jej zrównoważonego rozwoju. Nasz plan, który został stworzony w wyniku rzetelnych analiz z udziałem niezależnych ekspertów, szerokich konsultacji z wszystkimi uczestnikami oraz współpracownikami w branży turystycznej, wnosi wkład również w uniwersalne ramy polityki Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których zadaniem jest opracowanie planu lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich do 2030 r.

Zaangażowanie IHG w działania dla wspólnego dobra wspierają konsumenci na całym świecie.

 • Badanie zlecone przez IHG na około 9 000 uczestnikach z całego świata ujawniło, że obecnie konsumenci bardziej niż kiedyś zwracają uwagę koncept odpowiedzialnych podróży, a ponad 80% z nich twierdzi, że istotny jest wybór marki hotelu, która funkcjonuje w odpowiedzialny sposób. W rzeczywistości badania wykazały, że konsumenci są przygotowani zapłacić średnio o 31% wyższą cenę za dobę w hotelu, który spełnia te kryteria.
 • W ciągu roku pandemia Covid-19 zwiększyła świadomość konsumencką w zakresie odpowiedzialnego podróżowania i obecnie 60% respondentów twierdzi, że pandemia sprawiła, że stali się bardziej świadomi skutków społecznych i środowiskowych, które wynikją z podróżowania. Liczba ta wzrasta do 58% wśród podróżnych w wieku 18–24 lat w porównaniu z 36% w przypadku osób powyżej 55. roku życia.
 • W wyniku pandemii większość obecnych podróży odbywa się lokalnie, w wyniku czego konsumenci coraz częściej pragną okazywać troskę lokalnym społeczności. 86% osób twierdzi, że podczas wizyty w nowym miejscu ważne jest, aby poznać lokalną społeczność. Ponad połowa respondentów (57%) twierdzi, że zależy im na wnoszeniu pozytywnego wkładu w rozwój lokalnych społeczności i planety bardziej niż 10 lat temu. Pokazuje to długoterminową zmianę, do której doszło w sposobie ich myślenia.

Gloria Guevara, dyrektor generalny i prezes Światowej Rady Podróży i Turystyki, skomentowała:Sektor podróży i turystyki odgrywa ogromną rolę w poprawie źródeł utrzymania i gospodarek na całym świecie. Musimy mieć pewność, że jego rozwój pozytywnie wpływa na lokalne społeczności, naturalne ekosystemy i dziedzictwo kulturowe, na których się opiera. Bardzo mnie cieszą jasne, osiągalne i możliwe do zrealizowania 10-letnie ambicje firmy IHG Hotels & Resorts w planie „Podróż w przyszłość”, który pomoże wesprzeć zrównoważony rozwój naszej branży.

„IHG jest kluczowym uczestnikiem naszej Grupy Zadaniowej ds. Zrównoważonego Rozwoju i cieszymy się, że możemy spotkać się ponownie w ramach tej ważnej inicjatywy, która jest zgodna z naszymi bardziej ogólnymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Odegra on kluczową rolę w naszej branży w świecie po COVID-owym, a inicjatywa IHG pomoże w realizacji tego programu. Dzięki naszej współpracy na rzecz wspólnych celów, możemy być bardziej pewni, że społeczności lokalne i kierunki podróży, które sprawiają, że nasz świat jest miejscem naprawdę wyjątkowym, będą nadal rozwijać się dla wielu przyszłych pokoleń ”.

Wolfgang Neumann, przewodniczący Sustainable Hospitality Alliance, skomentował: „Ten ambitny 10-letni plan zaprezentowany przez IHG Hotels & Resorts jest dokładnie rodzajem działania, które jest konieczne do wprowadzenia znaczących zmian w branży hotelarskiej i pozostawienia trwałego, pozytywnego wpływu na otaczający nas świat. Sustainable Hospitality Alliance jest dumny, że IHG należy do naszego sojuszu jako członek-założyciel od samego początku oraz z naszej bliskiej współpracy w projektach, które pomogły naszej branży poprawić równość społeczną i zapobiegać zmianom klimatycznym. Współpraca ta będzie nadal miała kluczowe znaczenie w miarę zbliżania się do 2030 roku i cieszymy się niezmiernie, że nadal będziemy współpracować z firmą IHG i pomagać jej w realizacji tych nowych ambitnych celów”.

Nasza wspólna podróż w przyszłość

Współpraca leży u podstaw sukcesu, w wyniku którego dokonuje się postęp. Dlatego będziemy ściśle współpracować z naszymi gośćmi, wspołpracownikami oraz partnerami, dając im narzędzia do wprowadzenia zmian, które pomogą nam osiągnąć ten ambitny cel. Nasz plan nakreśla pięć ambitnych celów, które opierają się na naszych długoterminowych zobowiązaniach i dotychczasowych osiągnięciach, łącznie z sukcesami, które osiągnęliśmy w trakcie realizacji naszych planów w latach 2018–2020. Nasze cele odnoszą się do następujących kwestii:

 • Nasi pracownicy: Wspieranie kultury różnorodności, w której każdy może się rozwijać
  • Wspieranie parytetu płci i podwojenie liczby przedstawicieli grup niedostatecznie reprezentowanych w kadrze zarządzającej firmy
  • Promowanie kultury partycypacji wśród współpracowników, właścicieli hoteli oraz partnerów handlowych
  • Zachęcanie współpracowników, aby skupili się nad komfortem i dobrym samopoczuciem własnym i innych
  • Dalsze szanowanie, wspieranie i promowanie praw człowieka
 • Lokalne społeczności: poprawienie jakości życia 30 milionów ludzi w społecznościach lokalnych na całym świecie
  • Promowanie zmian gospodarczych i społecznych poprzez szkolenia i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
  • Wspieranie lokalnych społeczności doświadczonych przez klęski żywiołowe
  • Niesienie pomocy osobom zmagającym się z ubóstwem i głodem
 • Paliwa kopalne i energia: zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla zgodnie z wytycznymi nauki o klimacie
  • Realizacja opracowanego przez naukowców celu na 2030 r., który przewiduje 15% redukcję emisji na m2 w naszych bezpośrednich operacjach i 46% redukcję emisji na m2 w operacjach franczyzowych
  • Budowa wszystkich nowych hoteli z modelem funkcjonowania z bardzo niską/zerową emisją dwutlenku węgla
  • Zwiększenie/optymalizacja roli energii odnawialnej
 • Odpady: bycie pionierem w branży hotelarskiej w produkowaniu minimalnej ilości odpadów
  • Eliminacja wszystkich przedmiotów jednorazowego użytku w pokojach hotelowych lub przejście na alternatywne produkty wielokrotnego użytku lub przedmioty zdatne do recyklingu
  • Minimalizowanie marnowania żywności poprzez zastosowanie planu „zapobiegaj, oddaj innym, przekaż dalej” (“prevent, donate, divert”)
  • Opracowanie rozwiązań ekologicznych dla podstawowych artykułów hotelarskich
 • Woda: Oszczędne zużycie wody i pomoc w zabezpieczeniu dostępu do wody na obszarach najbardziej zagrożonych
  • Zwracanie szczególnej uwagi na hotele działające na obszarach o największym zagrożeniu wodnym w celu:
   • Wdrażania narzędzi zmniejszających zużycie wody w hotelach IHG
   • Zmniejszenie ryzyka związanego z wodą poprzez współpracę w celu efektywnego zarządzania wodą na poziomie źródła
   • Współpracowanie w celu zapewnienia odpowiednich warunków wodnych, sanitarnych i higienicznych (WASH) dla lokalnych społeczności
 • List otwarty od prezesa IHG, Keitha Barra: Zapraszamy wszystkich do przeczytania listu otwartego od naszego prezesa, w którym podzielił się własnymi przemyśleniami na temat przyszłości odpowiedzialnych podróży i roli branży turystycznej w kierowaniu agendą środowiskową, społeczną i ładu korporacyjnego (ESG).
 • Dołącz do naszej podróży: możesz odwiedzić strony internetowe IHG Journey to Tomorrow, aby dowiedzieć się więcej o naszym planie, ambicjach i konkretnych zobowiązaniach oraz aby śledzić nasze postępy. W mediach społecznościowych śledź hashtag #IHGJourneytoTomorrow
 • Monitoruj nasze postępy: Podróż w przyszłość opiera się na dotychczasowych sukcesach, jakie osiągnęliśmy w ramach naszych celów odpowiedzialnego biznesu założonych na lata 2018-2020. Szczegółowa aktualizacja na ten temat zostanie udostępniona w naszym Raporcie odpowiedzialnego biznesu 2020, który zostanie opublikowany w marcu 2021 r.

(Informacja prasowa)

Comments

comments