90 hoteli do 2015 roku – ambitny plan Grupy Hotelowej Orbis

Orbis

 

Grupa Hotelowa Orbis na podstawie podpisanych już umów franczyzowych i o zarządzanie włączy do sieci 10 nowych hoteli.  Do 2014 roku Orbis powiększy ofertę o ponad 1200 pokoi. Orbis skupia się na zarządzaniu aktywami, modernizacji istniejących obiektów i rebrandingu.

Grupa Hotelowa Orbis logoGrupa Hotelowa Orbis  konsekwentnie realizuje  strategię ogłoszoną w 2010 roku, która opiera się na trzech filarach: koncentracji na hotelarstwie, rozwoju zgodnym z założeniami modelu biznesowego „asset light” i programu zrównoważonego w obszarze ECO i EGO. Grupa Hotelowa Orbis powiększa sieć i podnosi jakość oferty w kluczowych dla siebie miastach i miejscowościach wypoczynkowych,  wchodzi  też na nowe rynki  w krajach bałtyckich.

– Planujemy aby w skład naszej Grupy do 2015 roku wchodziło 90 hoteli, z czego około 70% w oparciu o model asset light. To cel bardzo ambitny, ale patrząc na naszą dynamikę rozwoju od 2012 roku, jesteśmy głęboko przekonani, że zostanie osiągnięty. Własność niektórych obiektów przenosimy na długoterminowych inwestorów, a wybrane hotele będą prowadzone głównie na podstawie umów o zarządzanie i franczyzę,  – powiedział Laurent Picheral Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Orbis S.A.

2012-2014 dynamiczny rozwój

Grupa Hotelowa Orbis w samym tylko 2012 roku  włączyła do sieci aż sześć nowych hoteli, łącznie oferujących gościom 846 pokoi. Należały do nich:

HOTEL RODZAJ WSPÓŁPRACY TERMIN OTWARCIA
ibis i ibis budget Warszawa Reduta hotel własny 2 kwartał 2012
ibis i ibis budget Kraków Stare Miasto hotel własny 2 kwartał 2012
ibis Kaunas Centre zarządzanie 2 kwartał 2012
ibis Styles Gdynia Reda franczyza 4 kwartał 2012

W 2013 roku Grupa powiększy się o kolejne obiekty, z czego 90% będzie otwartych zgodnie z modelem „asset light”, głównie w oparciu o umowy franczyzowe lub o zarządzanie. Na podstawie do tej pory podpisanych kontraktów, Grupa Hotelowa Orbis zwiększy swój pontecjał o 5 obiektów, w tym 1 hotel pod marką ibis Styles, 3 należące do sieci Mercure i 1 do Novotel:

HOTEL RODZAJ WSPÓŁPRACY TERMIN OTWARCIA
Mercure i ibis Styles Sosnowiec zarządzanie 2014
ibis Białystok franczyza 2014/2015

Założeniem strategicznym jest, aby od 2014 roku 100% nowych obiektów przyłączanych do Grupy Orbis działało  w oparciu o strategię „asset light”.  Zgodnie z zawartymi już umowami w 2014  zostaną oddane do użytku 3 hotele:

HOTEL RODZAJ WSPÓŁPRACY TERMIN OTWARCIA
Mercure i ibis Styles Sosnowiec zarządzanie 2014
ibis Białystok franczyza 2014/2015

Zarządzanie aktywami, rebranding i modernizacje

W latach 2013-2014 Orbis będzie koncentrował się również na zarządzaniu aktywami
w ramach dwóch typów współpracy: sprzedaży i franczyzie zwrotnej, a także sprzedaży
i zarządzaniu zwrotnym. Pierwszą transakcją tego typu była sprzedaż i franczyza zwrotna hotelu Mercure Zakopane Kasprowy.

Grupa stawia mocno na podniesienie jakości swojej oferty w ważnych dla rozwoju firmy lokalizacjach, poprzez  rebranding i  modernizacje. W czerwcu 2012 roku do sieci Mercure dołączył pierwszy po procesie rebrandingu hotel Mercure Zamość Stare Miasto, w styczniu 2013 hotel Mercure Warszawa Centrum, w lutym 2013 ofertę tej marki w Polsce wzmocni odnowiony Mercure Cieszyn.

W 2012 roku Grupa Hotelowa Orbis przeprowadziła szereg modernizacji w hotelach Novotel. Gruntowne zmiany dostosowujące poszczególne hotele do standardów i wymagań tej marki przeszły: Novotel Gdańsk Centrum (modernizacja powierzchni ogólnodostępnych), Novotel Katowice Centrum (modernizacja lobby i recepcji), Novotel Wrocław (modernizacja pokoi i powierzchni ogólnodostępnych) oraz Novotel Warszawa Airport (modernizacja pokoi i powierzchni ogólnodostępnych).

W planach na 2013 rok  ujęto działania mające na celu poprawę jakości i oferowanego gościom komfortu. Modernizacji poddane zostaną następujące hotele: Sofitel Warszawa Victoria –  powierzchnie ogólnodostępne i pokoje,  Novotel Kraków City West –  powierzchnie ogólnodostępne, Novotel Poznań Centrum – powierzchnie  ogólnodostępne, Novotel Warszawa Centrum –  18 pięter wraz z pokojami i lobby.

Założenia strategiczne: hotelarstwo, „asset light”, Planet 21

Począwszy od 2010 roku Grupa Hotelowa Orbis konsekwentnie podejmuje kolejne strategiczne decyzje prowadzące do zapowiadanej pełnej koncentracji na działalności hotelowej, m.in. poprzez sprzedaż spółki Orbis Travel, wycofanie się z działalności w zakresie międzynarodowych przewozów autokarowych, czy sprzedaży udziałów w spółce Orbis Casino.

Grupa realizuje również długoterminowy projekt refinansowania nieruchomości hotelowych, tzw. modelu “asset light”. Zgodnie z jego założeniami Orbis będzie dążyć do stopniowego refinansowania części swoich hoteli, koncentrując się na działalności operatorskiej. Główny celem „asset light” jest uwolnienie kapitału zamrożonego w hotelowych nieruchomościach. Projekt zakłada stopniowe zmniejszanie liczby posiadanych hoteli własnościowych na rzecz prowadzenia działalności hotelowej w budynkach należących do innych inwestorów.

Trzecim filarem jest zrównoważony rozwój Grupy opierający się na globalnym programie PLANET 21, ogłoszonym w 2012 roku, wcześniej funkcjonującym jako Earth Guest. Zawiera on 21 zobowiązań i tyle samo celów, które będą zrealizowane do 2015 r. Należą do nich m.in.: szkolenia dla pracowników w 95% hoteli w zakresie zapobiegania chorobom, promowanie dobrze zbilansowanych posiłków w 80% placówek, stosowanie ekologicznych produktów w 85% hoteli oraz ograniczanie zużycia wody i energii o odpowiednio 15% i 10%  we  wszystkich hotelach.

Comments

comments