TLK Chemik Płock-Katowice wystartuje miesiąc później

Kilka dni temu informowałem na Facebooku o powrocie dalekobieżnych kolei do Płocka. PKP Intercity zapowiedziało uruchomienie pociągu TLK Chemik, który miał wystartować zgodnie z rozkładem 13 grudnia br. W związku z tą informacją zadałem kilka pytań do rzeczniczki PKP Intercity między innymi o powstaniu kasy biletowej w Płocku oraz kiedy będzie można kupować bilety na ww. połączenie. Poniżej publikuję całą odpowiedź.

Katarzyna Grzduk, rzecznik PKP Intercity:

W rozkładzie jazdy edycji 2020/2021 przewidziano kursowanie pociągu TLK Chemik rel. Płock – Gostynin – Kutno – Łódź Widzew – Częstochowa – Katowice. Ze względu na uwarunkowania związane z epidemią pociąg TLK Chemik rozpocznie kursowanie od 10 stycznia 2021 r.

Po uruchomieniu pociąg ten umożliwi włączenie w siatkę połączeń dalekobieżnych uruchamianych przez PKP Intercity miast Płock i Gostynin (zamieszkałych łącznie przez blisko 140 tysięcy osób), zapewniając im bezpośrednie połączenia z Łodzią oraz południem kraju. Ponadto stworzy dodatkowe możliwości odbywania podróży w innych relacjach, przy wykorzystaniu połączeń z przesiadką na stacjach węzłowych, w tym np. do/z Krakowa dzięki skomunikowaniu w stacji Łódź Widzew z pociągiem IC Kazimierz.

Pociąg TLK Chemik umożliwi poranny dojazd z Płocka i Gostynina do Łodzi oraz Katowic, a także powrót na wieczór. Odjazd z Płocka zaplanowano na godzinę 05:24, przyjazd do Łodzi Widzewa na 07:39, a do Katowic na 10:38. W drodze powrotnej przewidziano odjazd z Katowic o godzinie 17:31 oraz z Łodzi Widzewa o 20:46, zaś przyjazd do Płocka na godzinę 23:06.  Należy zaznaczyć, że ze względu na prace inwestycyjne przeprowadzane przez zarządcę infrastruktury na linii kolejowej numer 16, trasa pociągu na odc. Kutno – Łódź Widzew prowadzi przez stacje: Łowicz Gł. oraz Koluszki. Wraz z zakończeniem prac pociąg TLK Chemik skierowany będzie na  trasę podstawową przez stacje: Łęczyca, Ozorków oraz Zgierz, co powinno przyczynić się do skrócenia czasu przejazdu z Płocka do Łodzi oraz Katowic.

Codzienny pociąg TLK Chemik będzie obsługiwany składem wagonowym, prowadzonym lokomotywą elektryczną serii EU/EP07.

Gdy połączenie zostanie uruchomione, PKP Intercity będzie monitorować zainteresowanie podróżnych zakupem biletów na pociągi przewoźnika od stacji Płock. Wynik analizy zdecyduje o rozważeniu uruchomienia kasy PKP Intercity na dworcu w Płocku. W sytuacji braku kasy na stacji, podróżni mogą nabyć bilet u konduktora zgodnie z Przejściowymi szczególnymi warunkami i zasadami odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń przewozu pasażerów w związku z COVID-19.

PKP Intercity działa w oparciu o decyzje organów państwowych, które prowadzą i nadzorują działania związane z postępowaniem w trakcie pandemii oraz w ścisłej współpracy z nimi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października br.  obecnie w pociągach PKP Intercity zajętych może być jednocześnie co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących. Jednocześnie pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu z zachowaniem dystansu od pozostałych podróżnych, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie. W trosce o bezpieczeństwo podróży, nadal konieczny jest ścisły nadzór nad poziomem zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego też cały czas zastosowanie ma wprowadzona w czerwcu obowiązkowa rezerwacja miejsc we wszystkich kategoriach pociągów.

(Paweł Jakubowski)

Comments

comments